Skip to content

pIqaD

pIqaD

pIqaD vIparHa’ ‘ej pIj pIqaD vIlo’ ‘e’ vInID.

pIqaD De’ jInmol je tu’lu’.

Soj paq

Soj bop paq ‘ej pIqaD ngaS.

pIqaD chenmoHwI’

pIqaD mIlloghmey DachenmoHchugh Daqvam yISuch!